Współpraca
z biznesem

IBIB/5

Nazwa labolatorium

Laboratorium Badań Elektrochemicznych

Lokalizacja:

IBIB PAN ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Nazwa aparatury:

Stanowisko do badań elektrochemicznych wyposażone w wielokanałowe potencjostaty/galwanostaty do badań metodą spektroskopii impedancyjnej, w tym VMP2/Z PAR Bio-logic SA i analizator z modułem elektrochemicznym SI1287/SI1289 Solartron

Opis aparatury:

Laboratorium badań elektrochemicznych jest wyposażone w aparaturę typu wielokanałowe potencjostaty/galwanostaty z możliwością badań metodą spektroskopii impedancyjnej, w tym VMP2/Z PAR Bio-logic SA i analizator z modułem elektrochemicznym SI1287/SI1289 Solartron oraz szesnastokanałowa stacja do pomiarów potencjometrycznych model EMF16, Lawson Labs Inc., 8-kanałowy wysokonapięciowy zasilacz do elektroforezy HVS448-3000, LabSmith.

Wykorzystanie:

Stanowisko  do badań elektrochemicznych pozwala na wykonywanie pomiarów elektrochemicznych, w tym potencjometrycznych, woltamperometrycznych i impedancyjnych różnego rodzaju struktur (bio)czujnikowych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Pomiary elektrochemiczne, w tym potencjometryczne, woltamperometryczne i impedancyjne różnego rodzaju struktur (bio)czujnikowych.