Współpraca
z biznesem

IBIB/6

Nazwa labolatorium

Laboratorium Badań Powierzchni

Lokalizacja:

IBIB PAN ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Nazwa aparatury:

Spektrometr podczerwieni z transformatą furierowską (ang. Fourier Transform Infrared spectroscopy, FTIR) (Excalibur 3000, BioRad) z przystawką do osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni (ang. attenuated total reflectance, ATR) (SplitPea, Harrick) i modułem ramanowskim (FT-Raman, Varian)

Opis aparatury:

Laboratorium Badań Powierzchni dysponuje aparaturą do badań fizykochemicznych, w tym: przyrządem do oznaczeń kąta zwilżania (goniometr DSA25B, Kruss) oraz spektroskopią podczerwieni z transformatą furierowską (ang. Fourier Transform Infrared spectroscopy, FTIR) (Excalibur 3000, BioRad) z przystawką do osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni (ang. attenuated total reflectance, ATR) (SplitPea, Harrick) i modułem ramanowskim  (FT-Raman, Varian).

Wykorzystanie:

Stanowisko do badań powierzchni pozwala na określenie właściwości fizykochemicznych oraz identyfikację powierzchniowych grup funkcyjnych za pomocą metody spektroskopii w podczerwieni i ramanowskiej.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Badania powierzchni, w tym ocena kąta zwilżania (goniometr) oraz identyfikacja powierzchniowych grup funkcyjnych za pomocą metody spektroskopii w podczerwieni i ramanowskiej.