Współpraca
z biznesem

IBIB/7

Nazwa labolatorium

Laboratorium Wspomagania Diagnostyki i Terapii Układu Krążeniowo-Oddechowego

Lokalizacja:

IBIB PAN ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Nazwa aparatury:

Hybrydowe, numeryczno-fizyczne modele układu krążenia i układu oddechowego człowieka (opracowanie własne IBIB PAN).

Opis aparatury:

Hybrydowe, numeryczno-fizyczne modele układu krążenia i układu oddechowego człowieka, pozwalające na interakcję urządzeń fizycznych (takich jak: pompy wspomagające układ krążenia, sztuczne zastawki serca, respiratory, itp.) z tymi modelami.

Wykorzystanie:

Hybrydowe, numeryczno-fizyczne modele układu krążenia i układu oddechowego człowieka umożliwiają ocenę użyteczności nowych metod i urządzeń medycznych, optymalizację wspomagania pracy serca i sztucznej wentylacji oraz edukację studentów medycyny i podnoszenie kwalifikacji lekarzy.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Testy użyteczności nowych metod i urządzeń medycznych związanych z optymalizacją wspomagania pracy serca i sztucznej wentylacji. Edukacja studentów medycyny i podnoszenie kwalifikacji lekarzy.