Współpraca
z biznesem

IMDiK/CMD

Nazwa Centrum

Centrum Medycyny Doświadczalnej IMDiK PAN

Lokalizacja:

Budynek Z, ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

Nazwa aparatury:

Pozostała aparatura niezbędna dla funkcjonowania Centrum, w tym: wirówki, termocyklery, wagi laboratoryjne, pipety automatyczne, zestawy do elektroforezy i elektrotransferu, zamrażarki i lodówki, mikroskopy świetlne, łaźnie wodne, zestawy sterotaktyczne, narzędzia chirurgiczne, pulsoksymetr, system do monitorowania parametrów życiowych u zwierząt podczas narkozy, pompy perycykliczne