Współpraca
z biznesem

IMDiK/CMD/01

Nazwa Centrum

Centrum Medycyny Doświadczalnej IMDiK PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Syntez Chemicznych

Lokalizacja:

Budynek Z, ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pomieszczenie Z-019; Z-020; Z-02

Nazwa aparatury:

Zautomatyzowane Laboratorium Mikrosyntez Chemicznych: reaktory do syntez, Cooler, wyparki, HPLC preparatywne, Aparat do sączenia molekularnego, MPLC, wagi analityczne, wagi techniczne, aparat do syntezy w fazie stałej, LC+MS, system HPL, spektrofotometr fluoroscencyjny, zamrażarka, zestaw do liofilizacji, system oczyszczania wody, urządzenie wirujące - wirówki, urządzenie mieszające - mieszadła, urządzenie dozujące - zestaw pipet automatycznych i biurety cyfrowe, urządzenie pomiarowe, komora do poboru prób, szafy bezpieczne na odczynniki

Opis aparatury:

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę umożliwiającą otrzymywanie i oczyszczanie związków w skali półtechnicznej tj. reaktory, homogenizator, chromatografy i wirówki, a także własne zaplecze analityczne (m.in. HPLC-MS).

Wyposażenie obejmuje:

 • Syntezer peptydów – umożliwia pół-automatyczną syntezę związków w przedziale od 1 do 200 mmol; obsługuje procedury Fmoc, t-Boc, organikę, peptoidy; metody aktywacji HBTU, HATU, HCTU, TBTU, PyBOP, DIC/HoBT; posiada funkcję mieszania poprzez wytrząsanie i recyrkulację oraz mieszanie azotem; system posiada funkcję automatycznego czyszczenia i określania poziomu odpadów; w przypadku przerwania pracy możliwe jest wznowienie syntezy przy zachowaniu parametrów wcześniej nastawionych; aparat posiada kwalifikację IQ,OQ, PQ.
 • Reaktory o pojemności 10 dm3; reaktory ze szkła borokrzemowego 3.3 z płaszczem grzejno-chłodzącym i termostatem oraz zlewem w dolnej części reaktora; mogą pracować w zakresie temepratury od -60 do +200 oC i ciśnienia do 1bar; części stykające się z roztworem, inne niż szklane, wykonane są z PTFE, co zapewnia wysoką odporność chemiczną; aparatura wyposażona jest we wkraplacz, chłodnicę spiralną, separator faz i dwa odbieralniki; jeden z aparatów wyposażony w nuczę filtracyjną; układ wyposażony w kontrolę temperatury, ciśnienia i pH; możliwość sterowania układem z poziomu komputera; aparatura posiada kwalifikację IQ,OQ.
 • Wirówki –  wszystkie wirówki posiadają układy chłodzące; wyposażone są w wymienne rotory do pracy z objętościami od 24×1,5ml do 4x800ml; maksymalne siły wirowania RCF dla rotorów stałokątowych: 20240xg (14650 rpm), 20800xg (14000 rpm), 25000xg (15000 rpm); aparaty posiadają kwalifikację IQ,OQ.
 • Homogenizator przepływowy – aparat przepływowy ze stali nierdzewnej służący do otrzymywania mikro- i nanoemulsji; wyposażony jest w czujnik temperatury oraz wymienne głowice homogenizujące o szybkościach 3-26tys/min i przepływach 80-200dm3/h; może służyć do produkcji past, kremów, soków, farb, żelów czy też wprowadzania proszków do emulsji; aparat posiada kwalifikację IQ,OQ.
 • HPLC preparatywne – aparat z dwutłokowymi pompami o zakresie 0,01-150ml/min, detektorem UV/VIS o długości fali 190-700nm, automatycznym podajnikiem próbek (taca na max. 25 próbek x 13ml) i kolektorem frakcji; aparat sterowany z poziomu komputera; posiada kwalifikacje IQ, OQ.
 • HPLC-MS – aparat wyposażony w 3 pompy dwutłokowe i jedną czterotłokową, mieszalnik gradientu semi-mikro 0,1ml, degazer, pojedynczy analizator kwadrupolowy i jonizację typu electro-spray, autosampler; posiada kwalifikacje IQ, OQ.
 • Preparatywny chromatograf LC Flash – aparat do prowadzenia rozdziałów chromatograficznych; posiada 2 pompy do tworzenia gradientu oraz kolektor frakcji; uzyskuje przepływ do 200ml/min i maksymalne ciśnienie do 70bar; części stykające się z roztworem wykonane ze: 316L stali nierdzewnej, tytanu, szafiru, rubinu, ceramiki, PTFE, PCTFE i HDPE; detektor UV/VIS jest dwukanałowy ze zmienną długością fali w zakresie 190-700nm; sterowanie systemem następuje z poziomu ekranu dotykowego wbudowanego w aparat komputera. Aparat posiada kwalifikację IQ,OQ, PQ.
 • Układ do sączenia molekularnego wraz z kolektorem frakcji; aparat do prowadzenia rozdziałów chromatograficznych z kolektorem frakcji; posiada pompę z wymienną głowicą o zakresach pracy 10-100ml/min; detektor UV/VIS jest dwukanałowy ze zmienną długością fali w zakresie 190-700nm; sterowanie systemem następuje z poziomu aparatu bądź komputera z wgranym oprogramowaniem producenta; aparat posiada kwalifikację IQ,OQ, PQ.
 • Wyparki z coolerami; dwie wyparki próżniowe z chłodnicą pokrytą warstwą implozyjną i powierzchnią kondensacji 1500cm2; posiada pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej w zakresie 20-280min-1; kolba destylacyjna mocowana jest za pomocą Combi-clip; w zestawie obecne są coolery do medium chłodzącego; aparaty posiadają kwalifikację IQ,OQ.
 • Liofilizator – liofilizator umożliwia suszenie produktów w komorze chłodzącej (mrożenie do temperatury -65oC) lub standardowo poprzez gumowe zawory na zewnątrz aparatu; aakres regulacji próżni w zakresie od 1000 do 0,001 mbar;  kondensator lodu ma pojemność 4kg i wydajność 3kg/24h oraz osiąga temperaturę -85oC; możliwe jest zamykanie fiolek po zakończeniu procesu w komorze chłodzącej; aparat może być sterowany z poziomu urządzenia, jak i z zewnętrznego komputera; aparat posiada kwalifikację IQ,OQ.
 • Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego.
 • Zamrażarki niskotemperaturowe, szafy chłodząco-mrożące.
 • Wagi analityczne i precyzyjne; wagi analityczne z wewnętrzną automatyczną kalibracją, o zakresie ważenia do 220g i dokładności odczytu 0,1mg; do wag dołączone są drukarki; wszystkie wagi posiadają legalizację oraz przeprowadzone wzorcowanie i kwalifikacje IQ,OQ.
 • Systemy oczyszczania wody typu II i I – laboratorium posiada własne systemy oczyszczania wody do użytku przy procesach i analizach; niezależne od siebie aparaty zapewniają ciągły dostęp do czystej wody typu II oraz typu I; systemy są skwalifikowane.
 • System monitoringu temperatury, wilgotności i ciśnienia – w laboratorium zamontowane są czujniki temperatury, wilgotności oraz ciśnienia; stacja zbiorcza umożliwia przegląd zbieranych danych oraz wyświetla alarmy o przekroczeniu dopuszczanych poziomów parametrów.

Wykorzystanie:

Prowadzenie procesu syntezy i oczyszczania produktów w oparciu o standardy GLP, głównie z zakresu chemii organicznej peptydów, białek i ich pochodnych, skalowanie procesów, analityka chemiczna, oczyszczanie produktów reakcji.

Zdjęcia aparatury:
01_biureta_cyfrowa_imd-st-projekt_cept-226_a
01_biureta_cyfrowa_imd-st-projekt_cept-226_b
01_biureta_cyfrowa_imd-st-projekt_cept-226_c
01_biureta_cyfrowa_imd-st-projekt_cept-226_d
01_biureta_cyfrowa_imd-st-projekt_cept-226_e
01_biureta_cyfrowa_imd-st-projekt_cept-226_f
01_chromatograf_cieczowy_flash_imd-st_projekt_cept-212_
01_komora_laminarna_imd-st_projekt_cept-145_
01_komora_laminarnaimd-st_projekt_cept-144
01_lodowko_zamrazarka_liebherr_imd-st_projekt_cept-76
01_mieszadla_magnetyczne_imd-st_projekt_cept-244
01_mieszadlo_magnetyczne_imd-st-projekt_cept-228
01_mieszadlo_magnetyczne_imd-st-projekt_cept-229
01_mieszadlo_magnetyczne_imd-st-projekt_cept-230
01_mieszadlo_magnetyczne_imd-st-projekt_cept-231
01_rotacyjna_wyparka_prozniowa_imd-st_projekt_cept-209
01_rotacyjna_wyparka_prozniowa_imd-st_projekt_cept-210
01_system_oczyszczania_wody_typu_ii_imd-st-projekt_cept-238
01_system_oczyszczania_wody_typui_ii_imd-st-projekt_cept-239
01_uklad_chromatografii_kolumnowej_imd-st_projekt_cept-211
01_urzadzenie_pomiarowe_imd-st-projekt_cept-235
01_urzadzenie_pomiarowe_imd-st-projekt_cept-236
01_urzadzenie_pomiarowe_imd-st-projekt_cept-237
01_waga_analityczna_imd-st_projekt_cept-232
01_waga_analityczna_imd-st_projekt_cept-233
01_waga_precyzyjna_imd-st-projekt_cept-234
01_wirowka_5424r_imd-st-projekt_cept-247
01_wirowka_5804r_imd-st-projekt_cept-246
01-_wirowka_stolowa_z_chlodzeniem_im-st-projekt_cept-227_
01_zestaw_mieszajaco_reakcyjny_imd-st_projekt_cept-245
01_zestaw_mieszajaco_reakcyjny_imd-st_projekt_cept-245
01-_zestaw_reaktorow_1-_imd-st_projekt_cept-191
01-_zestaw_reaktorow_2-_imd-st_projekt_cept-190
01-aparat_do_liofilizacji-imd-st_projekt_cept-189
01-lodowko_zamrazarka_libherr-_imd-st_projekt_cept-075
01-lodowko-zamrazarka_liebherr_-imd-st_projekt_cept-_074
01-zamrazarka_niskotemperaturowa_imd-st_projekt_cept-064
01-zestaw_hplc_ms-_imd-st_projekt_cept-183
01-zestaw_hplc_preparatywny_imd-st_projekt_cept-184
zamrażarki niskotemperaturowe-imd-st_projekt cept