Współpraca
z biznesem

IMDiK/CMD/04

Nazwa Centrum

Centrum Medycyny Doświadczalnej IMDiK PAN

Lokalizacja:

Budynek Z, ul Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pomieszczenia Z-100; Z-101; Z-102; Z-107; Z-108; Z-110; Z-111

Nazwa aparatury:

1.1 Zespół jednostek nawiewczo-wyciągowych IVC wraz z regałami i klatkami IVC dla myszy i szczurów składający się z: jednostki nawiewczo-wyciągowej wolnostojącej, regału IVC z klatkami mysimi jednostronnego, regału IVC z klatkami mysimi dwustronnego, klatek mysich do regałów IVC, regału IVC z klatkami szczurzymi jednostronnymi, regału IVC z klatkami szczurzymi dwustronnego, klatek szczurzych do regałów IVC 1.2 Mobilny system pooperacyjny z komorą wygłuszającą wraz z regałem na 6 szczurzych indywidualnie wentylowanych klatek (IVC) 1.3 Komora laminarna mała 1.4 Komora laminarna duża 1.5 Komora laminarna z okienkiem podawczym 1.6 Stacja wymiany klatek 1.7 Stacja usuwania brudnej ściółki 1.8 Osobowa śluza przelotowa z prysznicem powietrznym 1.9. Zmywarka do klatek i butelek 1.10 Zmywarka butelkowa z komorą do opróżniania butelek i osprzętem składającym się z: koszy na 18 butelek, pokryw do kosza na butelki, koszy na kapsle do butelek 1.11 Medyczny sterylizator parowy z własną wytwornicą pary, przelotowy, dwudrzwiowy z wózkami- zgodny z PN-EN 285 wraz ze stacją uzdatniania wody dla potrzeb zasilenia sterylizatora oraz zmywarki klatkowej i zmywarki butelkowej

Opis aparatury:

Wyposażenie bariery sanitarnej:

  • prysznic powietrzny firmy Tecniplast,
  • system regałów z klatkami indywidualnie wentylowanymi (IVC) dla myszy i szczurów wraz z jednostkami nawiewczo-wyciągowymi i stacją wymiany klatek firmy Tecniplast,
  • stacja wymiany klatek BS 60 firmy Tecniplast,
  • system pooperacyjnego utrzymania zwierząt (recovery) firmy Tecniplast,
  • system do narkozy wziewnej firmy Parkland Scientific.Wyposażenie zmywalni:
  • stacja mycia klatek firmy IVT,
  • stacja mycia butelek firmy IVT,
  • autoklaw przelotowy firmy BT,
  • stacja uzdatniania wody firmy Euorwater.

Wykorzystanie:

System regałów z klatkami indywidualnie wentylowanymi dla myszy i szczurów wraz z jednostkami nawiewczo-wyciągowymi i stacją wymiany klatek w zależności od zastosowania służy do hodowli gryzoni genetycznie modyfikowanych lub utrzymywania zwierząt w eksperymencie.
Komora laminarna kl. II bezpieczeństwa mikrobiologicznego może być wykorzystywana do zabiegów chirurgicznych przeprowadzonych w najwyższym reżimie sanitarnym np. operacje na myszach Nude.
Wyposażenie zmywalni w odpowiedni sprzęt zapewnia spełnienie standardów SPF przy hodowli i utrzymaniu zwierząt za barierą sanitarną.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Wyposażenie laboratorium pozwala na utrzymanie zwierząt w eksperymencie, hodowli myszy i szczurów genetycznie modyfikowanych (obejmując znakowanie, pobieranie materiału genetycznego, genotypowanie), badania farmakokinetyki związków w różnych modelach zwierzęcych. Salka zabiegowa wyposażona w komorę laminarną, aparat do znieczulenia wziewnego pozwala na przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych takich, jak implantacja cewników, podawanie substancji (iv, ip, im, it, po), pobieranie materiału biologicznego do analiz, oraz innych wynikających z zastosowania różnych modeli zwierzęcych.

Zdjęcia aparatury:
04_-_jednostka_nawiewczo-wyciagowa_imd-st_projekt_cept-027
04_-_jednostka_nawiewczo-wyciagowa_imd-st_projekt_cept-027
04_-_regal_z_klatkami_mysimi_jednostronny_imd-st_projekt_cept-032
04_-_stacja_usuwania_brudnej_sciolki_imd-st_projekt_cept-044
04_-_stacja_uzdatniania_wody_imd-st_projekt_cept-145
04_aparat_do_suchej_sterylizacji_imd-st_projekt_cept-081 (1)
04_aparat_do_suchej_sterylizacji_imd-st_projekt_cept-081
04_aparat_do_suchej_sterylizacji_imd-st_projekt_cept-081
04_jednostka_nawiewczo-wyciagowa_imd-st_projekt_cept-026
04_jednostka_nawiewczowyciagowa_imd-st_projekt_cept-028
04_jednostka_nawiewczo-wyciagowa_imd-st_projekt_cept-030_0
04_komora_do_eutanazji_zwierzat_imd-st_projekt_cept-092
04_komora_laminarna_mala_imd-st_projekt_cept-040
04_lodowka_liebherr_imd-st_projekt_cept-069
04_lodowka_liebherr_imd-st_projekt_cept-069
04_lupa_czolowa_imd-st_projekt_cept-079
04-_mobilny_system_pooperacyjny_imd-st_projekt_cept-039
04_reflex_7mm_wound_clip_case_cmd-projekt_cept-_085
04_reflex_7mm_wound_clip_kit_imd-projekt_cept-084
04_regal_do_suszenia_klatek_imd-st_projekt_cept-052
04_regal_ivc._z_klatkami_szczurzymi_jednostronny_imd-st_projekt_cept-035
04_regal_ivc_z_klatkami_mysimi_jednostronny_imd-st_projekt_cept-032_0
04_regal_ivc_z_klatkami_mysimi_jednostronny_imd-st_projekt_cept-032_1
04_regal_ivc_z_klatkami_szczurzymi_dwustronny_imd-st_projekt_cept-036
04_regal_ivc_z_klatkami_szczurzymi_jednostronny_imd-st_projekt_cept-035_0
04_regal_ivs_z_klatkami_szczurzymi_jednostronny_imd-st_projekt_cept-035
04_regal_z_klatkami_mysimi_dwustronny_imd-st_projekt_cept-033
04-_stacja_wymiany_klatek_imd-st_projekt_cept-043
04_-sterylizator_parowy_imd-st_projekt_cept-015
04_sterylizator_parowy_wozek._imd-st_projekt_cept-015
04_stol_jedzny_z_polka_2_imd-st_projekt_cept-048
04_system_oswietlenia_pola_operacyjnego_imd-st_projekt_cept-083
04_waga_precyzyjna_imd-st_projekt_cept-0141
04_wirowka_-_wortex_imd-st_projekt_cept-147
04_wozek_transportowy_imd-st_projekt_cept-051
04_zamrazarka_liebherr_imd-st_projekt_cept-067
04_zmywarka_butelkowa_z_osprzetem_imd-st_projekt_cept-047
04_zmywarka_do_klatek_i_butelek_imd-st_projekt_cept-046
04-zestaw_do_anestezji_dla_zwierzat-imd-st_projekt_cept-159
04_-_jednostka_nawiewczo_-_wyciagowa_imd-st_projekt_cept-031