Współpraca
z biznesem

IPPT/CB/1

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja:

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 515

Nazwa aparatury:

Ultasonograf do badań i obrazowania środków kontrastujących, zwłaszcza nośników środków terapeutycznych

Opis aparatury:

Ultrasonograf Ultrasonics Sonix Touch z modułem Sonix DAQ i głowicami convex C5-1MHz oraz linear L14-4MHz 38mm.

Wykorzystanie:

Ultrasonograf do celów naukowych z możliwością programowania i akwizycji danych RF.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Rejestracja obrazów ultrasonograficznych i sygnału RF do celów naukowo-badawczych.

Zdjęcia aparatury: