Współpraca
z biznesem

IPPT/CB/11

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja:

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 315

Nazwa aparatury:

Elektroniczna aparatura pomiarowa - układ do detekcji i wizualizacji mikrostruktur biologicznych

Opis aparatury:

Szybki i ultraczuły detektor obrazu Lambert HiCAM 500 do wizualizacji próbek biologicznych o niskiej emisji światła; detektor ze światłowodowo zintegrowanym dwustopniowym wzmacniaczem obrazu trzeciej generacji (GaAsP); maksymalna szybkość rejestracji obrazu przy pełnej rozdzielczości (1280×1024 pikseli) równa 500 klatek na sekundę, a przy rozdzielczości zredukowanej – do 100.000 klatek na sekundę.

Wykorzystanie:

Analiza próbek biologicznych o niskiej emisji światła; analiza wzajemnych oddziaływań nanocząstek fluorescencyjnych oraz analiza dynamiki pojedynczych molekuł biologicznych, w tym oddziaływania długich i deformowalnych mikro i nano obiektów z otaczającym je ośrodkiem płynnym.

Zdjęcia aparatury: