Współpraca
z biznesem

IPPT/CB/13

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja:

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 219, 220, 313

Nazwa aparatury:

“Clean room” z wyposażeniem do hodowli i biomechanicznych badań komórek i tkanek w tym: cytometr skaningowy; drobniejszy sprzęt m.in. skaner ELISA i spektrofotometr, komory laminarne, zamrażalki, inkubatory, wirówki, termocykler, termoblok, urządzenie do elektroforezy, licznik komórek, łaźnia wodna, system do uzyskiwania wody MiliQ, mieszadła magnetyczne , agregat prądotwórczy

Opis aparatury:

Kompleksowe wyposażenie laboratorium hodowli komórkowych, m.in.: komory laminarne, inkubatory CO2, mikroskop konfokalny, cytometr przepływowy, elektroporator, termocykler, spektrofotometr, fluorymetr, aparaty do elektroforezy, wirówki, wirówki z chłodzeniem, wirówki podręczne, łaźnie wodne, bloki grzejne, vortexy, wytrząsarki, kołyski, system oczyszczania wody, ssaki, lodówki, zamrażarki, zbiorniki kriogeniczne.

Wykorzystanie:

Analiza międzykomórkowej i wewnątrzkomórkowej sygnalizacji w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej. Prace skoncentrowane są na badaniu wpływu lipopolisacharydu (LPS) na kinetykę translokacji białka p65 i IRF3 z cytoplazmy do jądra, co ma świadczyć pośrednio o pełnionych przez te białka funkcjach jako czynniki transkrypcyjne. W badaniach są używane komórki linii MEF, stabilnie transfekowane wektorami niosącymi fuzyjne białko p65-GFP i IRF3-mStrawberry. Do obserwacji przemieszczenia fluorescencyjnych fuzyjnych białek z cytoplazmy do jądra zastosowano długoczasowe obrazowanie żywych komórek z wykorzystaniem mikroskopu konfokalnego. Równolegle przeprowadzone są barwienia immunocytochemiczne z zastosowaniem przeciwciał wykrywających natywne białka p65 i IRF3 w komórkach typu dzikiego (MEF wt) stymulowanych LPS. Badana jest aktywacja ścieżek sygnalizacyjnych na poziomie ekspresji i fosforylacji białek (p65 i IRF3) techniką Western Blot.

Zdjęcia aparatury: