Współpraca
z biznesem

IPPT/CB/14

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja:

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 219, 315

Nazwa aparatury:

Aparatura do biomechanicznych badań wpływu czynnków fizycznych na tkanki i komórki w tym: zestaw do pomiaru ekspresji genów RT-PCR; optyczny mikroskop odwrócony; mikroprzepustowe urządzenie do mechanicznych testów tkanek i komórek w warunkach symulujących naturalne oraz drobniejszy sprzet m.in. stół antywibracyjny, waga, mikrotom, pHametr, autoklaw ze zgrzewarką, system wizualizacji żeli, pojemniki do przechowywania próbek w azocie, maszyna do lodu, lodówki i inne

Opis aparatury:

Wyposażenie laboratorium testów komórkowych i biologii molekularnej, w tym m.in. aparat real-time PCR (Applied Biosystems QuantStudio 12K Flex), system do wizualizacji żeli (Bio Rad Molecular Imager GelDoc XR+), licznik komórek (Bio-Rad TC10 Automated Cell Counter), mikroprzepływowy system do badania komórek (CellASIC ONIX), precyzyjna pompa strzykawkowa (Cetoni neMESYS), szczypce optyczne.

Wykorzystanie:

Analiza szlaków sygnałowych związanych z odpowiedzią immunologiczną, w tym analiza poziomu ekspresji genów w odpowiedzi na LPS za pomocą techniki real-time q-PCR. Hodowla oraz stymulacja komórek odbywa się w urządzeniu mikroprzepływowym, co zapewnia warunki zbliżone do naturalnych.

Zdjęcia aparatury: