Współpraca
z biznesem

IPPT/CB/3

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja:

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 514 Nazwa aparatury:

Nazwa aparatury:

Soczewki akustyczne (mikroskop akustyczny)

Opis aparatury:

Zestaw obiektywów akustycznych pracujących w zakresie częstotliwości od 200MHz do 2GHz wraz z wzorcem do badania rozdzielczości.

Wykorzystanie:

Obiektywy wykorzystywane w mikroskopie akustycznym umożliwiają obrazowanie i ocenę własności mechanicznych struktur biologicznych z rozdzielczością do 1 mikrometra.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Mikroskopia akustyczna

Zdjęcia aparatury: