Współpraca
z biznesem

IPPT/CB/5

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja:

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 030

Nazwa aparatury:

Laser impulsowy z wielokrotnym powielaniem częstotliwości 260-1024 nm

Opis aparatury:

Laser dwuimpulsowy EKSPLA NL303D, emitujący dwa impulsy światła w regulowanym odstępie od 30ns do 7.5ms z częstotliwością do 20Hz; czas trwania jednego impulsu to 3-6ns; możliwość emisji światła o długości fali: 1064nm, 532nm, 355nm. Energia pojedynczego impulsu 1J, z możliwością jej zmniejszenia w zakresie od 0% do 100%. Laser wyposażony w układ kierowania wiązki lasera (tzw. „ramię optyczne”), umożliwiający jego bezpieczne doprowadzenie w zadane miejsce stanowiska pomiarowego.

Wykorzystanie:

Laser wykorzystywany do badań i wytwarzania nowych materiałów (zmiana własności materiału wskutek oddziaływania krótkich impulsów światła o dużej energii; ablacja i depozycja materiału). Laser wykorzystywany również do pomiaru pola prędkości przepływu płynów bezinwazyjną metodą PIV (Particle Image Velocimetry). Dane w mikroskopie akustycznym umożliwiają obrazowanie i ocenę własności mechanicznych struktur biologicznych z rozdzielczością do 1 mikrometra.

Zdjęcia aparatury: