Współpraca
z biznesem

IPPT/CB/7

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja:

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 314

Nazwa aparatury:

Zintegrowany system mikroskopii AFM, konfokalnej i fluorescencyjnej z modułami do analizy mokrych próbek, pomiar struktury łańcuchów DNA, kontrola procesów transportu w nano-porach, analiza in-vivo procesów biologicznych w skalach od molekularnej do optycznej

Opis aparatury:

Zintegrowany system mikroskopu sił atomowych (AFM) i mikroskopu konfokalnego (NTEGRA, NT-MDT), umożliwiający jednoczesne obrazowanie AFM oraz konfokalne, zarówno próbek suchych („w powietrzu”), jak i mokrych (zanurzonych w cieczy, np. żywe komórki w pożywce).

Wykorzystanie:

Analiza nowych materiałów (struktura, twardość) do zastosowań biologicznych; określenie nanostruktury materiałów, badanie adhezji, nanoindentacja.

Zdjęcia aparatury: