Współpraca
z biznesem

IPPT/CB/8

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja:

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 319

Nazwa aparatury:

Mikroskop optyczny z wyposażeniem do fluorescencji, komputerowym systemem pozycjonowania próbek, obrazowania konfokalnego i analizy struktur biomechanicznych

Opis aparatury:

Mikroskop odwrócony konfokalny Leica TCS SP5 X z komorą przeżyciową, umożliwiającą długotrwałe obrazowanie żywych komórek. Lasery: 405nm, 458nm, 476nm, 488nm, 496nm, 514nm, 561nm, 633nm.

Wykorzystanie:

Badania międzykomórkowej i wewnątrzkomórkowej sygnalizacji w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej. Mikroskop wykorzystywany jest m.in. do obrazowania translokacji interesujących białek (z cytoplazmy do jądra), pełniących rolę czynników transkrypcyjnych. Umożliwia to określenie kinetyki procesów związanych z obroną immunologiczną.

Zdjęcia aparatury: