Współpraca
z biznesem

IPPT/CB/9

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja:

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 316

Nazwa aparatury:

Wyposażenie laboratorium mikromechaniki

Opis aparatury:

Wyposażenie laboratorium mechanicznego, niezbędne do wytwarzania układów mikroprzepływowych do hodowania i badania komórek. W laboratorium możliwe jest wytwarzanie układów mikroprzepływowych z „twardych materiałów” (np. poliwęglan) techniką mikro-frezowania CNC oraz z elastomerów techniką miękkiej fotolitografii.

Wykorzystanie:

W laboratorium mikromechaniki wytwarzane są układy mikroprzepływowe wykorzystywane do hodowania i badania komórek oraz do analizy zjawisk mikroprzepływowych, mających potencjalne zastosowanie w mikroprzepływowych testach diagnostycznych typu Lab-on-Chip. Układy takie umożliwiają np. wielodniową hodowlę komórek z jednoczesnym dostarczaniem pożywki oraz innych wymaganych substancji w automatyczny sposób, według wcześniej zdefiniowanego i zaprogramowanego

Zdjęcia aparatury: