Współpraca
z biznesem

IWC/CB/1.1

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Lokalizacja:

Al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, Laboratorium na poziomie S -1

Nazwa aparatury:

Linia technologiczna syntez i separacji nanostruktur

Opis aparatury:

W skład linii technologicznej wchodzą następujące urządzenia:

  • Reaktor OptiMax (Mettler Toledo) do przygotowywania prekursorów
  • Reaktor MSS2 do syntez nanoproszków metodą solwotermalną przy użyciu mikrofal, konstrukcja własna, powiększona komora reaktora do 470 ml
  • Reaktor MSS3 do syntez nanoproszków metodą solwotermalną przy użyciu mikrofal, konstrukcja własna, ciśnienie reakcji do 200 bar

Wykorzystanie:

Linia technologiczna syntez i separacji nanostruktur służy do syntez nanoproszków o zadanych parametrach. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu użycia mikrofal do podgrzewania mieszaniny podczas syntezy, znacznie skraca się czas reakcji i dzięki temu można otrzymywać nanoproszki o wielkości ziarna pomiędzy 5-10 nm i unikać aglomeracji i agregacji.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny może przeprowadzać syntezy nanoproszków o zadanych, powtarzalnych parametrach, które są gwarantowane i sprawdzone metodami charakteryzacji, które uzyskały certyfikat akredytacji PCA.