Współpraca
z biznesem

IWC/CB/1.4

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Lokalizacja:

Al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, Laboratorium na poziomie S -1

Nazwa aparatury:

Stanowisko spiekania nanoceramik scyntylacyjnych i luminescencyjnych. Zwiększenie rozmiaru spiekanych nanoceramiki do średnicy 20 mm

Opis aparatury:

Prasa do spiekania nanoceramik działa wykorzystując wysokie ciśnienia i dzięki temu ulegają zmianie właściwości używanych materiałów.

Wykorzystanie:

Dzięki tej aparaturze możemy uzyskiwać trwalsze nanoceramiki o średnicy 20 mm. Dzięki spiekaniu zmieniają się właściwości i zwiększa się wytrzymałość mechaniczna materiałów.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny może spiekać nanoceramiki z własnych lub powierzonych nanoproszków o powtarzalnych parametrach, które są gwarantowane i sprawdzone metodami charakteryzacji, które uzyskały certyfikat akredytacji PCA.