Współpraca
z biznesem

IWC/CB/2.1

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Lokalizacja:

Budynek IWC PAN przy ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa, Pracownia SEM

Nazwa aparatury:

Skaningowy mikroskop elektronowy z emisją polową i systemem do mikroanalizy rentgenowskiej

Opis aparatury:

Aparatura skłąda się z mikroskopu skaningowego SEM Zeiss Ultra Plus wraz z napylarką próżniową. Umożliwia on badanie próbki w bardzo szerokim zakresie napięć (od 20 eV do 20 KV) przy zachowaniu dużej zdolności rozdzielczej także przy niskich napięciach przyspieszających. Mikroskop zaopatrzony jest także w system mikroanalizy EDS firmy Bruker model Quantax 400 V z ultraszybkim (do 300 kconts/s) detektorem o rozdzielczości energetycznej 127 eV i powierzchni czynnej 30 mm2 uwalniającym detekcję od pierwiastka boru. Umożliwia to szybką pracę.

Wykorzystanie:

Mikroskop skaningowy SEM umożliwia analizę w dużej rozdzielczości morfologii próbki, jej budowy krystalicznej i jednorodności. System do mikroanalizy rentgenowskiej EDS, umożliwia detekcję składu atomowego próbki.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny może przeprowadzać charakteryzację SEM, powierzonych nanoproszków i ich parametrów oraz składu. Pomiary są gwarantowane certyfikatem akredytacji PCA.