Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/01

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa labolatorium

Laboratorium Technik Projektowania i Wytwarzania Biomateriałów

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Uniwersalne urządzenie do obróbek CVD (chemical vapour deposition)

Opis aparatury:

Urządzenie do realizacji procesów MWCVD i RFCVD składa się z komory reakcyjnej, układu pompowego, elektrody mikrofalowej (MF) systemu ECR (elektron cyklotron rezonans) wraz z zasilaczem mikrofalowym. Wyposażone jest także w system dozowania gazów, zasilacz o częstotliwości radiowej oraz całkowicie zautomatyzowany układ sterowania i kontroli . Ponadto w jego skład wchodzi optyczny spektrometr emisyjny. Urządzenie służy do wytwarzania warstw węglowych (m.in.DLC, amorficznego uwodornionego węgla modyfikowanego azotem) na biomateriałach polimerowych, metalicznych, i kompozytowych.