Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/06

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa labolatorium

Laboratorium Technik Projektowania i Wytwarzania Biomateriałów

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Uniwersalne urządzenie do obróbek jarzeniowych

Opis aparatury:

Uniwersalne urządzenie do obróbek jarzeniowych jest przeznaczone do realizacji procesów azotowania, tlenoazotowania i węgloazotowania w warunkach wyładowania jarzeniowego biomateriałów metalicznych, w szczególności biomateriałów tytanowych. Składa się z komory roboczej wykonanej ze stali kwasoodpornej. Jest wyposażone w podnośnik, który umożliwia swobodne wkładanie i wyjmowanie obrabianych wyrobów. Komora robocza posiada zewnętrzne ogrzewanie ścian komory, a jej konstrukcja umożliwia realizację procesów zarówno na potencjale plazmy, jak i katody. Wyposażone jest w układ próżniowy, składający się m. in. z pompy Rootsa, zasilacza napięciowego o mocy 30 kW, umożliwiającego realizację procesów w zakresie temperatur do 800 oC z trybem pracy impulsowym (IP) oraz system dozowania gazów, który składa się z czterech niezależnych linii. Częścią urządzenia jest całkowicie zautomatyzowany układ sterowania i kontroli zapewniający monitorowanie parametrów technologicznych realizowanych procesów obróbek jarzeniowych.