Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/08

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa labolatorium

Laboratorium Sztucznych Narządów Ruchu, Biomechaniki i Inżynierii Rehabilitacyjnej

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Urządzenia do badań wytrzymałościowych oraz reologicznych biomateriałów i tkanek kostnych

Opis aparatury:

Jest to maszyna realizująca obciążenie osiowe i skrętne. Oprócz testów statycznych i quasi- statycznych, hydrauliczny system napędu pozwala też na realizację testów dynamicznych i zmęczeniowych. Na omawianej maszynie próbki testowe można obciążać maksymalnym momentem 250 Nm przy całkowitym kącie skręcenia 270o i maksymalną siłą osiową 25 kN. Maszyna świetnie nadaje się do testów ściskania, rozciągania, zginania i skręcania próbek różnych tkanek (w tym także tkanek miękkich) i biomateriałów. Realizacja testów wytrzymałościowych sterowana jest za pomocą oprogramowania MTS TestSuite™ Multipurpose Elite w wersji 2.1. W celu dokładniejszego pomiaru deformacji próbek omawiane stanowisko wytrzymałościowe wyposażone jest w dwa rodzaje ekstensometrów, tj. ekstensometr mechaniczny, oparty na technice tensometrycznej pomiaru, firmy MTS i wideoekstensometr MTS FVX 02 o wysokiej rozdzielczości równej 0,4 µm i klasie dokładności 0,5. Za pomocą tego wideoekstensometru możliwy jest pomiar deformacji próbek w dwóch osiach jednocześnie.

Zdjęcia aparatury:
Urządzenia do badań wytrzymałościowych oraz reologicznych biomateriałów i tkanek kostnych