Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/11

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Spektrofluorymetr z przystawką światłowodową

Opis aparatury:

Dane techniczne:

 • spektrofluorymetr działający w trybach: fluorescencji, fosforescencji, chemiluminescencji i bioluminescencji wraz z przystawką światłowodową i profilowaniem optycznym,
 • źródło światła: lampa xenonowa 75 kW,
 • monochromator: po stronie wzbudzenia: Czerny-Turner 0,125 m; po stronie emisji: Czerny-Turner 0,125 m,
 • zakres: wzbudzenie: 200-900 nm; emisja: 200-900 nm,
 • dokładność długości fali: +/- 1,5 nm,
 • powtarzalność długości fali: +/- 0,2 nm,
 • detektor: dwa fotopowielacze,
 • czułość: S/N powyżej 750:1 dla Ramanowskiego pasma wody,
 • minimalna wymagana ilość próbki do pomiaru: 0,5 ml,
 • szczelina: programowalna w zakresie od 1,5 do 20 nm zarówna dla wzbudzenia jak i emisji,
 • szybkość skanowania: programowalna w zakresie do 24 000 nm/min,
 • termostatowany elementem Peltier,
 • uchwyt na kuwety z opcją mieszania,
 • sondy światłowodowe z końcówkami do pomiaru cieczy o drodze optycznej 10 i 20 mm,
 • czytnik płytek współpracujący z oferowanym spektrofluorymetrem; wymagany odczyt z 96 dołków poniżej 50 sekund i z 384 dołków poniżej 90 sekund,
 • oprogramowanie sterujące aparatem pracujące w środowisku Windows XP, umożliwiające pomiary: skanowanie, pomiar przy jednej długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary czasy rozpadu, pomiary stężenia.