Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/13

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Doposażenie mikroskopu elektronowego o moduły rozszerzające jego parametry pomiarowe o funkcje analizy powierzchni jakościową i ilościową

Opis aparatury:

Dane techniczne

Mikroanalizator EDS dedykowany do mikroskopu TM-1000:

 • detektor typu SDD o powierzchni czynnej min. 30 mm2, chłodzony ogniwem Peltiera (bez zastosowania wentylatorów),
 • energetyczna zdolność rozdzielcza detektora lepsza niż 140 eV (dla Mn K),
 • zakres analityczny od B do Am,
 • procesor impulsów 4096 kanałów,
 • automatyczna identyfikacja pierwiastków,
 • automatyczna kalibracja,
 • analiza ilościowa,
 • zestawianie widm,
 • tworzenie raportów w formacie MS Word.

Aktualizacja oprogramowania mikroskopu TM-1000

 • aktualizacja oprogramowania sterującego do wersji wyposażonej w funkcje obrazowania topograficznego oraz „shadow”,
 • aktualizacja oprogramowania kontrolera płyty głównej mikroskopu.

Oprogramowanie do wizualizacji 3D do mikroskopu TM-1000:

 • automatyczna akwizycja obrazu z 4 segmentów detektora BSE,
 • tworzenie trójwymiarowych modeli oglądanych obiektów,
 • wyświetlanie przekroju obrazowanego obiektu,
 • funkcja pomiaru odległości oraz kąta,
 • kolorowanie obrazu,
 • funkcje obrotu/powiększenia,
 • zapis obrazu 1280 × 960 punktów,
 • format obrazu: BMP, JPEG, TIFF,
 • zapisu sekwencji w formacie avi.

Zdjęcia aparatury:
Doposażenie mikroskopu elektronowego o moduły rozszerzające jego parametry pomiarowe o funkcje analizy powierzchni jakościową i ilościową.