Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/16

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Otwarty ultrasonograf z wyposażeniem do badań właściwości tkanek