Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/17

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Klaster obliczeniowy wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem obliczeniowym, w tym do projektowania i syntezy programowanych struktur analogowo-cyfrowych