Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/18

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Tomograf optyczny wraz z wyposażeniem