Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/19

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa labolatorium

Laboratorium Aparatury Radiologicznej, Dozymetrii i Nanodozymetrii

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

System do bezpośredniej radiografii cyfrowej z FPID (flat panel imaging device)

Opis aparatury:

System do radiografii cyfrowej zawiera aparat rtg L8121-03 z mikroogniskiem, produkcji Hamamatsu, zasilany napięciem z zakresu 40-150 kV oraz detektor flat-panel typu PaxScan 4343R produkcji Varian. Stanowisko ma być wykorzystywane w realizacji pracy badawczej „Nowy detektor śladowy ze scyntylacyjnych włókien światłowodowych dla eksperymentu LHCb w laboratorium CERN – opracowanie nieinwazyjnej metody kontroli jakości produkowanych modułów” .

Stanowisko sterowania radiografu cyfrowego umieszczone na zewnątrz klatki zapewniającej ochronę radiologiczną. Na stole (od lewej) komputer sterujący, zasilacz lampy rtg, monitor komputera, specjalizowany monitor do wyświetlania obrazów rengenowskich.

Zestaw radiografii cyfrowej w trakcie badań nad mikrotomografią rentgenowską z wiązką stożkową. Po lewej mikroogniskowa lampa rtg L8121-03 f-my Hamamatsu (ognisko 5-20 um, napięcie 40-150 kV), po prawej panel radiograficzny PaxScan 4343R f-my Varian (43×43 cm, rozdzielczość 3072×3072, strukturyzowany scyntylator CsI 500 um).

Zdjęcia aparatury:
System do bezpośredniej radiografii cyfrowej z FPID (flat panel imaging device)
System do bezpośredniej radiografii cyfrowej z FPID (flat panel imaging device)
System do bezpośredniej radiografii cyfrowej z FPID (flat panel imaging device)
System do bezpośredniej radiografii cyfrowej z FPID (flat panel imaging device)