Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/21

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Stanowiska do modelowania hybrydowego układu krążenia i oddychania