Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/26

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Pomieszczenie ekranowe "Shilded room" wraz z urządzeniami pomiarowymi bardzo wysokiej czułości