Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/28

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Urządzenia do wytwarzania skafoldów

Opis aparatury:

W skład zestawu urządzeń do wytwarzania skafoldów wchodzą:

  1. Nanon-01A
  2. 3D-Bioplotter™
  3. Realizer SLM-50 wraz z akcesoriami.

Nanon-01A – urządzenie do wytwarzania skafoldów metodą elektroprzędzenia z roztworu. Urządzenie umożliwia wytwarzanie nanowłókien polimerowych oraz kompozytowych o średnicach od kilku do kilku tysięcy nanometrów z roztworów polimerowych przy użyciu pola elektrycznego. Zaopatrzone w serię kądziołków (dysz o różnej budowie) oraz kolektorów o różnym kształcie umożliwia uzyskanie włóknin o różnej budowie włókien oraz mniej lub bardziej uporządkowanej strukturze (fakturze). Urządzenie umożliwia kontrolowanie parametrów procesowych, a także warunków otoczenia, co zapewnia stabilność i powtarzalność prowadzonych eksperymentów.

3D-Bioplotter to precyzyjna maszyna drukująca oparta o technikę szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping). System ten jest wspomagany oprogramowaniem komputerowym CAD 3D i wytwarza trójwymiarowe rusztowania (budując je warstwa po warstwie), których aplikacją jest inżynieria tkankowa. System 3D-Bioplotter ma możliwość wytwarzania rusztowań o określonych parametrach wewnętrznych i zewnętrznych z materiałów polimerowych, metalicznych, ceramicznych, a także z hydrożeli, które mogą stanowić osnowę dla zawiesiny komórek. Dzięki obecności specjalnych filtrów, a także zastosowaniu komory laminarnej, w której znajduje się urządzenie, możliwe jest wytwarzanie rusztowań komórkowych w sterylnych warunkach.

Realizer SLM-50 jest to drukarka 3D przystosowana do konsolidacji dowolnych sferycznych proszków metalicznych na podstawie danych CAD. Urządzenie wykorzystuje energię lasera Nd:Yag (maksymalnie 100 W) do stapiania proszków metalicznych w technologii Selective Laser Melting (SLM). Na urządzeniu można wytwarzać implanty lite o dowolnym kształcie, porowate rusztowania kostne oraz inne elementy metaliczne do zastosowań w bioinżynierii. Dokładność produkowanych elementów sięga 10 µm, a minimalna wielkość krawędzi to zaledwie 100 µm. Maksymalna wielkość wytwarzanych elementów wynika z wymiarów komory roboczej i wynosi 40 mm wysokości oraz 70 mm średnicy.

Zdjęcia aparatury: