Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/29

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium wytwarzania i charakteryzowania biomateriałów

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Mikroskop konfokalny do badania odziaływania komórka-skafold

Opis aparatury:

Mikroskop konfokalny – Leica TCS SP8

Skanujący laserowy mikroskop konfokalny umożliwia wykonywanie tzw. przekrojów optycznych preparatu. Stosowany jest w naukach biomedycznych jak również biofizycznych, biomateriałowych i materiałowych. Dzięki wysokiej rozdzielczości optycznej, wyeliminowaniu światła i możliwości obserwowania preparatów o znacznej grubości, możliwe jest obserwowanie poszczególnych składników komórek i odtwarzanie ich struktury trójwymiarowej na utrwalonych preparatach, a także obserwacje komórek i organizmów żywych. Układ jest wyposażony w dwa lasery: laser HeNe 633 nm oraz wielomodowy laser Ar (458 nm, 476 nm, 488 nm, 514 nm). Komputerowa kontrola ruchów stolika umożliwia wykonywanie mam preparatów w płaszczyźnie XY oraz ich przekrojów w osi Z. Mikroskop konfokalny jest również wyposażony w kamerę CCD, dzięki czemu może on być wykorzystany jako prosty mikroskop fluorescencyjny. Mikroskop konfokalny pracuje w układzie sprzężonym ze spektrometrem ramanowskim.

Zdjęcia aparatury: