Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/31

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Urządzenia do charakteryzacji fizyko-chemicznych właściwości biomateriałów

Opis aparatury:

Zestaw urządzeń do charakteryzacji fizyko-chemicznych właściwości biomateriałów obejmuje:

  1. DSC Q2000
  2. GPC Agilent serii 1200

Różnicowy Kalorymetr Skaningowy Q2000 mierzy temperatury i przepływ ciepła związane z przemianami termicznymi zachodzącymi w materiale. Właściwości mierzone za pomocą technik DSC obejmują temperatury zeszklenia, krystalizację „na zimno”, zmiany fazowe, topnienie, krystalizację, stabilność produktu, stabilność oksydacyjną itp. Typowe wykorzystanie obejmuje: badanie, wybór, porównanie i funkcjonalną ocenę materiałów w zakresie badań, kontroli jakości oraz aplikacji produkcyjnych.

Modułowy chromatograf żelowy Agilent serii 1200 (degazer, pompa, autosampler, termostat oraz detektor stężeniowy) jest połączony z 3-kątowym detektorem laserowym rozpraszania światła MiniDAWN TREOS oraz detektorem lepkościowym ViscoStar (oba z firmy Wyatt Technology). Urządzenie to pozwala na wyznaczanie mas cząsteczkowych (Mw, Mn) i ich rozkładów (Mw/Mn) dla materiałów polimerowych, zarówno w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonej (pod warunkiem odpowiednio dobranego rozpuszczalnika). Dzięki dodatkowym detektorom możliwe są pomiary nie tylko na podstawie krzywej kalibracyjnej wykonanej na standardach polimerowych, ale również pomiary absolutnej masy cząsteczkowej, oraz stopnia rozgałęzienia polimerów.

Zdjęcia aparatury: