Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/34

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa labolatorium

Laboratorium Sztucznych Narządów i Modelowania Procesów Metabolicznych

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Stanowisko do badania wpływu implantów na komórki ludzkie (mikroskopy, autoklaw, oziębiarka, inkubator)

Opis aparatury:

Stanowisko do badania wpływu implantów na komórki ludzkie (mikroskopy, autoklaw, oziębiarka, inkubator) jest wykorzystywane w badaniach dotyczących pokryć hemokompatybilnych, struktur podporowych umożliwiających osadzenie i wzrost komórek, a także nanomateriałów jako nośników leków.

Projekty:

  • Wpływ celowej modyfikacji powierzchni biomateriałów na hemokompatybilność i proces endotelializacji (NCN)
  • Materiały kompozytowe do hodowli komórek kostnych in vitro (NCN)
  • Organiczne nanocząstki fluorescencyjne do wczesnego rozpoznania raka przełyku i jelita grubego (NCBiR)
  • Mimicking natural endothelium – bioactive advanced materials for blood-contacting devices – CARDIOMAT (Projekt norwseki)
  • Biodegradowalny system opatrunkowy do regeneracji chrząstki – ARTICART (NCBiR )
  • Biomimetyczna matryca hydrożelowa do długoterminowej hodowli komórek (NCN)
  • Mikrosfery hydrożelowe zawierające nanocząstki dekstranowe. Badanie podwójnego celowania w nowoczesnym systemie podawania leków przeciwnowotworowych (NCN)

 

Zdjęcia aparatury: