Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/36

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa labolatorium

Laboratorium Elektroniki, Informatyki Medycznej i Bioinformatyki

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Naukowy tomograf MRI

Opis aparatury:

Laboratorium zostało wyposażone w niskopolowy tomograf MRI 0,25 T, naukowy spektrometr/generator prototypowych sekwencji obrazujących MR o zakresie częstotliwości 1-400 MHz firmy Kea wraz z autonomicznym układem rekonstrukcji i prezentacji obrazów MRI, oraz aparaturą próżniową do przygotowywania próbek hiperpolaryzowanego 3He i 129Xe. System próżniowy do hiperpolaryzacji gazów 3He i 129Xe (opracowany we współpracy z Instytutem Tele – i Radiotechnicznym) składa się z dwóch platform. Jedna posiada zestaw butli gazowych, zestaw zaworów i pompy próżniowej, druga zawiera szklane części systemu i cewki magnetyczne.

Dodatkowo laboratorium wyposażone jest w urządzenia pomiarowe, jak wektorowe mierniki impedancji, czy oscyloskopy przeznaczone do uruchamiania i testowania układów radioelektronicznych w zakresie częstotliwości od pojedynczych MHz do około 10 GHz.

 

Zdjęcia aparatury: