Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/37

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Urządzenie do charakteryzacji struktury wewnętrznej biomateriałów

Opis aparatury:

Skaningowy Mikroskop Elektronowy HITACHI SU8000 jest urządzeniem przeznaczonym do badania struktury wewnętrznej biomateriałów oraz morfologii ich powierzchni w mikro- i nanoskali. Urządzenie umożliwia uzyskiwanie obrazów struktury o rozdzielczości 1 nm przy napięciu 15 kV lub 1.4 nm przy napięciu 1 kV. Zastosowanie jako źródła elektronów zimnej emisji polowej oraz opatentowanego przez firmę HITACHI systemu filtrowania ExB pozwala na obrazowanie powierzchni próbek nieprzewodzących. Możliwość zastosowania niskiego napięcia przyspieszającego pozwala na obrazowanie powierzchni próbek biomateriałów minimalizując uszkodzenia wywołane wiązką elektronową. Urządzenie wyposażone jest w szereg detektorów, które umożliwiają uzyskiwanie różnego typu kontrastu, co z kolei pozwala na uzyskanie pełnej informacji o strukturze materiału.

Zdjęcia aparatury: