Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/38

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Specjalistyczny mikroskop sił atomowych do zastosowań biologicznych

Opis aparatury:

AFM MFP-3D-Bio to Mikroskop Sił Atomowych z Asylum Research Oxford Instruments, który jest zaprojektowany specjalnie do zastosowań biologicznych i badania biomateriałów.

AFM MFP-3D-Bio jest niezwykle uniwersalnym mikroskopem ze skanującą sondą osadzonym na odwróconym mikroskopie fluorescencyjnym IX-73 Olympusa. Skaner 3D pracuje w zakresie 90 µm z rozdzielczością 0,5 nm w kierunkach X i Y oraz 40 µm w osi Z, z rozdzielczością 0,3 nm.

Oprócz podstawowego trybu kontaktowego i oscylacyjnego (AC) skanowania, doskonałe właściwości MFP-3D pozwalają na dokładne pomiary właściwości mechanicznych próbek, takich jak: moduł sprężystości, odkształcenie, siły adhezji.

AFM jest wyposażony w akustyczną obudowę izolującą, stolik tłumiący drgania i podgrzewacz do szalek Petriego. Mikroskop może pracować w cieczy i powietrzu.

Zdjęcia aparatury: