Współpraca
z biznesem

UW/04/ANGEN/1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Robot do izolacji DNA wraz z urządzeniami do przygotowania prób i pomiarów ilości DNA; dodatkowe wyposażenie laboratoryjne (zamrażarki głębokiego chłodzenia, digestorium, wirówka preparatywna)