Współpraca
z biznesem

UW/04/ANGEN/3

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Urządzenie do analizy kwasów nukleinowych i komórek - czytnik płytek (fluo i lumi)