Współpraca
z biznesem

UW/04/BIOANAL/1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Zestaw do rozdziału, detekcji i oznaczania poziomu metabolitów i związków nisko- i wysokocząsteczkowych o zróżnicowanej polarności w komórce i w środowisku; zestaw obejmuje: (i) ultraefektywny chromatograf cieczowy z wyposażeniem, (ii) chromatograf cieczowy do nanoprzepływów z hybrydowym spektometrem mas ESI - QTOF, (iii) chromatograf gazowy oraz (iv) kwadrupolowy spektrometr mas