Współpraca
z biznesem

UW/04/BIOANAL/2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Laser wielofotonowy do mikroskopii konfokalnej