Współpraca
z biznesem

UW/04/BIOINFO/2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Zestaw do oczyszczania i analizy białek, modyfikowanych peptydów oraz kwasów nukleinowych