Współpraca
z biznesem

UW/04/ICM/2

Nazwa Centrum

Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych UW

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania Wizualnego i Wizualnej Prezentacji Informacji Biomedycznej, Laboratorium Wielkoskalowych Obliczeń i Przetwarzania Danych Biomedycznych

Lokalizacja:

ICM, Uniwersytet Warszawski, ul. Prosta 69, piętro 2, 00-838 Warszawa

Nazwa aparatury:

System klastrowy o architekturze asymetrycznej dla zastosowań typu współbieżnego i wizualizacji

Opis aparatury:

Laboratorium Modelowania Wizualnego i Wizualnej Prezentacji Informacji Biomedycznej

W ramach laboratorium przewiduje się tworzenie i rozwijanie nowych modeli wizualizacyjnych oraz algorytmów przetwarzania i prezentacji danych wielkoskalowych wraz z implementacją i udostępnianiem na potrzeby użytkowników CePT nowych narzędzi do prezentacji i wizualnej analizy danych.
W szczególności prace laboratorium skupione są wokół:

 • prowadzenia badań nad możliwościami wizualnej analizy danych,
 • modelowania wizualnego procesów przestrzennych i dynamicznych,
 • rozbudowy modularnych systemów wizualizacyjnych,
 • wdrażania szerokiego spektrum testów i szkoleń z zakresu użytkowania tworzonych rozwiązań,
 • wspomagania badań w dziedzinie metod i algorytmów numerycznych w zastosowaniach analizy wizualnej i przetwarzania biomedycznych danych obrazowych,
 • technik modelowania wizualnego procesów biomolekularnych,
 • analizy wizualnej i modelowania wizualnego w zastosowaniach biomedycznych,
 • optymalizacji implementacji algorytmów na wyspecjalizowanych architekturach stacji obliczeniowo graficznych.Infrastrukturę obliczeniowo badawczą laboratorium stworzą: system klastrowy i stacje graficzne o architekturze asymetrycznej, wizualizacyjno-obliczeniowe klastrowe stacje graficzne.

Infrastrukturę obliczeniowo badawczą laboratorium stworzą: system klastrowy i stacje graficzne o architekturze asymetrycznej, wizualizacyjno-obliczeniowe klastrowe stacje graficzne.

Laboratorium Wielkoskalowych Obliczeń i Przetwarzania Danych Biomedycznych

Głównym zadaniem laboratorium jest utworzenie wysokiej klasy środowiska obliczeniowego dla zastosowań biomedycznych. Obliczenia i symulacje w tej dziedzinie bardzo często wymagają zastosowania systemów masywnie równoległych. Umożliwia to prowadzenie badań na znacznie większą skalę, przy większym poziomie szczegółowości oraz na otrzymywanie wyników w krótszym czasie. W takich systemach komputerowych oprócz łącznej mocy obliczeniowej ważne jest zapewnienie najwyższej klasy dedykowanej sieci komunikacyjnej pomiędzy procesorami, dzięki czemu możliwe jest uzyskiwanie ekstremalnej skalowalności aplikacji równoległych. System o takiej specyfice będzie podstawą działania laboratorium. Dodatkowo udostępnione zostaną zasoby pamięci dyskowej służące do przechowywania danych i wyników symulacji. Głównym celem laboratorium jest utworzenie znaczącego w skali europejskiej środowiska obliczeniowego dedykowanego zastosowaniom biomedycznym.
Jest to możliwe dzięki:

 • udostępnieniu wysokiej klasy systemu obliczeń masywnie równoległych,
 • udostępnieniu systemu zasobów pamięci dyskowej,
 • zapewnieniu wsparcia merytorycznego w dziedzinie modelowania komputerowego,
 • ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań biomedycznych,
 • organizacji szeregu działań edukacyjno-szkoleniowych z zakresu optymalizacji oprogramowania oraz użytkowania systemów,
 • zapewnieniu wsparcia merytorycznego związanego z tworzeniem oraz optymalizacją oprogramowania, uruchamianiem wielkoskalowych obliczeń oraz obsługą systemu,
 • zapewnieniu wsparcia technicznego związanego z podtrzymywaniem pracy systemów.

Wymieniona działalność oparta jest na wieloletnim doświadczeniu ICM UW w świadczeniu podobnych usług dla środowiska naukowego w całej Polsce.

Zdjęcia aparatury:
System klastrowy o architekturze asymetrycznej dla zastosowań typu współbieżnego i wizualizacji
System klastrowy o architekturze asymetrycznej dla zastosowań typu współbieżnego i wizualizacji-1