Współpraca
z biznesem

UW/04/INZGENBIOT/1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Sekwenator kapilarny z dodatkowym wyposażeniem i sekwenator genomowy z dodatkowym wyposażeniem; dodatkowa stacja komputerowa przeznaczona do analiz metagenomicznych