Współpraca
z biznesem

UW/04/INZGENBIOT/2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Wytrząsarki orbitalne z oprzyrządowaniem; robot laboratoryjny do przygotowania reakcji PCR wraz z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i urządzeniami do izolacji DNA