Współpraca
z biznesem

UW/04/INZGENBIOT/3

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Zestaw do diagnostyki molekularnej chorób dziedzicznych; amplifikatory DNA; komory do pracy z DNA i RNA; mikroskop fluorescencyjny; dodatkowe wyposażenie laboratoryjne (digestorium, liofilizator, spektrofotometr UV/VIS, speed-vac, wirówka preparatywna)