Współpraca
z biznesem

UW/04/INZGENMIKRO/1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Zestaw komór niskotemperaturowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi i urządzeń do krioprezerwacji, jedna wirówka preparatywna i jedna analityczna wraz z rotorami, doposażenie do systemu FV1000