Współpraca
z biznesem

UW/04/INZGENMIKRO/2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Wyposażenie centralnej pożywkarnii (autoklawy i cieplarki ), zestaw urządzeń do sekwencjonowania genomowego, system oczyszczania wody, urządzenia do frakcjonowania białek, drobne wyposażenie