Współpraca
z biznesem

UW/04/INZGENMIKRO/4

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Zestaw komór fitotronowych do hodowli roślin z oprzyrządowaniem, stacja do opracowania graficznego i analizy in silico wyników z oprogramowaniem