Współpraca
z biznesem

UW/04/INZGENMIKRO/5

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa labolatorium

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

2 hybrydyzatory, jedna wirówka preparatywna wraz z rotorami