Współpraca
z biznesem

UW/04/INZGENMIKRO/6

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Mikroskop odwrócony z dodatkowym wyposażeniem oraz mikroskop konfokalny z wyposażeniem